Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Jerzy Wolanowski (1865-1933)

Urodzony w 20 kwietnia 1865 r., zmarł 25 października 1933 r. Syn Majera Wolanowskiego, ojciec inż. Stanisława Wolanowskiego. Objął po ojcu zarządzanie Fabryką Śrub i Drutu (która w latach 20. i 30. nosiła nazwę "Fabryka Śrub i Drutu J. Wolanowski Sp. Akc.").

.

Jerzy Wolanowski (1865-1933)
(Fot. Archiwum Lucjana Wolanowskiego)

.

"...od wczesnej młodości przygotowywał się już do zastąpienia ojca przy stworzonym przez niego warsztacie pracy, zaznajamiał się ze skomplikowanemi warunkami technicznemi i handlowemi działalności fabryki, stał na równi z innemi robotnikami przy warsztacie, chcąc zdobyć nie tylko teoretyczną ale i praktyczną wiedzę swego fachu. Dzięki temu, chociaż zaraz na wstępie współkierownictwa zakładu zaskoczyło go przesilenie, wywołane nadprodukcją w krajowym przemyśle, potrafił opanować sytuację, wynaleźć nowe źródła zbytu i zdobyć targi rosyjskie mimo stawianych przez konkurencję przeszkód Niebawem też zakłady M. Wolanowskiego stały się głównymi dostawcami dla zarządów rosyjskich dróg żelaznych oraz dla ministerstwa poczt i telegrafów. Byt fabryki został jeszcze raz mocno ugruntowany..." - pisano o nim w 1924 r. na łamach tygodnika "Świat", w artykule poświęconym jubileuszowi fabryki.

Pochowany przy ojcu, w alei głównej Cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie (aleja główna, kwatera 71).

Powrót do spisu treści

.

Nagrobek Jerzego Wolanowskiego na Cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 
 - Warszawa, 7 czerwca 2007 r.
(Fot. Mariusz Kubik)