Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Maciej Morawski (1929-)

Lucka Wolanowskiego pamiętam jak przez mgłę z początku lat czterdziestych ubiegłego stulecia, w czasie II wojny światowej. Nazywał się wówczas Lucjan Kon. Był przyjacielem z Rabki mej siostry Magdy, która uczyła się tam przed 1939 rokiem, w szkole panien Szczuka. Lucek był tam w męskim Gimnazjum dra Jana Wieczorkowskiego. Raz na zawsze utkwił mi obraz Lucjana i Magdy siedzących (lato 1940 r.?) na balkonie naszego mieszkania w Warszawie przy ulicy Zimorowicza 4. Magda, związana z wywiadem Armii Krajowej, ponoć w pewnym okresie pomagała się Luckowi ukrywać.

Później, po wojnie, często widywałem w Paryżu pannę Florentynę Wolanowską, ciotkę Lucka, wieloletnią współpracownicę Stanisława Lama w Księgarni Polskiej na bulwarze Saint-Germain. Lucek też w pewnym okresie zjawiał się w Paryżu (dat nie pamiętam). Odwiedzał mych rodziców na 174 rue de l’Université. W rozmowach wspominał Magdę, podkreślał jej talent poetycki i odwagę, chęć pomagania bliźnim. Mego ojca i mnie uderzały spokojne i wyważone, lecz pozbawione wszelkich złudzeń Luckowe oceny sytuacji w PRL. Uderzała też nas jego wielka kultura, to, iż naprawdę był „obywatelem świata”, człowiekiem o szerokich horyzontach, pozbawionym przesądów i uprzedzeń a priori.

Niewątpliwie wierzył w upadek komunizmu, ale uważał, że przemiany, że odchodzenie od totalitaryzmu będzie wynikiem długiego procesu stopniowej ewolucji. Pewne oceny sytuacji politycznej Lucka Wolanowskiego przekazywałem w raportach kierownictwu Radia Wolna Europa w Monachium.

MACIEJ MORAWSKI

Paryż-Warszawa, 2007

.

Maciej Morawski - Warszawa, 11 czerwca 2008 r.
(Fot. Mariusz Kubik)

.

Maciej Dzierżykraj-Morawski (ur. 1929) – dziennikarz, publicysta, działacz emigracyjny. Syn Kajetana Morawskiego (1892-1973), pisarza i dyplomaty, m.in. ambasadora władz emigracyjnych we Francji. Wieloletni współpracownik a później paryski korespondent Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Obecnie m.in. prezes Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji oraz członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Pracowników, Współpraccowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Mieszka w Paryżu. Jedna z jego sióstr, Magdalena Morawska (1922-1944), była dobrze zapowiadającą się poetką, w okresie II wojny światowej współpracowniczką tajnego pisma „Sztuka i Naród”, aktywną uczestniczką walki podziemnej, wywiadu Armii Krajowej, poległą w pierwszych dniach powstania warszawskiego.

Powrót do spisu treści