Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Ośmiornica. Historia jednego koncernu (1952)

Ośmiornica. Historia jednego koncernu

Książka i Wiedza, Warszawa 1952

*   *   *

SPIS TREŚCI

* Brudne ręce fabrykantów mydła

* Małżeństwo z margaryną

* Ciemne machinacje na Czarnym Lądzie

* Wielkie łowy

* Mydło i ludzie

* Odpisano Polskę

* Posłowie

*   *   *

Książka i Wiedza, Warszawa 1952

Suma stron: 68. Nakład 10000+207 egz.

Ark. wyd. 3,5. Ark. druk. 4,25.

Druk ukończono 2 IV 1952 r. Cena 2,80 zł.

Redaktor odpowiedzialny: D. Zaurman