Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Śladami brudnej sprawy (1954)

Śladami brudnej sprawy

Książka i Wiedza, Warszawa 1954

..

.

*   *   *

SPIS RZECZY

* Śladami brudnej sprawy

* Żaby w stawie

* Z Hitlerem i z Horthym

* Szynka księdza Tisy

* Uśmiech archanioła

* Republika proboszczów

*   *   *

Książka i Wiedza, Warszawa 1954

Suma stron: 64. Nakład 4000+242 egz.

Ark. wyd. 3,55. Ark. druk. 4.

Oddano do składania 5 IV 1954 r. Podpisano do druku 12 VII 1954 r. Druk ukończono w sierpniu 1954 r. Cena 1,40 zł.

Okładkę projektował: Jerzy Cherka

Redaktor: M. Karpińska

Redaktor techniczny: T. Mironik

Korektor: Z. Józefowiczowa

*   *   *

Przekład słowacki - Po stopách špinavej aféry, Bratislava 1956 (tłum. A. Marianov)