Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Cichy front (1955)

Cichy front

Państwowe Wydawnictwo "Iskry", Warszawa 1955, 1956

*   *   *

SPIS RZECZY

* Przedmowa, w której autor bardzo się streszcza

* Od Mikołajek do Mehlem

* Dwaj stamtąd

* Ten trzeci

* Jeszcze dwaj, ale na pewno nie ostatni

* On im się tam przyjrzał

* I to już jest kres naszej opowieści

*   *   * 

Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1955

Wydanie I. Suma stron: 244. Nakład 20000+176 egz.

Ark. wyd. 12,6. Ark. druk. 12,43 + 3 ark. wkładek

Oddano do składania 20 V 1955 r. Podpisano do druku 7 VII 1955 r. Druk ukończono w lipcu 1955 r. Cena 8,80 zł.

Okładkę projektował i opracował graficznie: Jan Hollender

Zdjęcia: S. Cieślak, Jan Kosidowski, Polska Kronika Filmowa oraz archiwalne

Redaktor: Joanna Kasprzakowa

Redaktor techniczny: Władysław Brewczyński

Korektor: Danuta Wołodko

*   *   *

Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1956

Wydanie II. Suma stron: 232. Nakład 20000+205 egz.

Ark. wyd. 11,5. Ark. druk. 11,8 + 1 ½ ark. wkładek rotograwiurowych

Oddano do składania w sierpniu 1956 r. Druk ukończono w grudniu 1956 r. Cena 11,50 zł.

Okładkę projektował i opracował graficznie: Jan Hollender

Zdjęcia: S. Cieślak, Jan Kosidowski, Polska Kronika Filmowa oraz archiwalne

Redaktor: Joanna Kasprzakowa

Redaktor techniczny: Mieczysław Gochnio

Korektor: Kazimiera Wołkowicz

*   *   *

Przekład niemiecki - Geheime front. Eine Kriminalreportage, Berlin 1956 (tłum. Emanuel Gomolla)

Przekład bułgarski - Tichijat front, Sofija 1957 (tłum. L. Toleva)

Przekład rosyjski - Besšumnyj front, Moskva 1957 (tłum. J. Nemčinskij)

Przekład słowacki - Tichý front, Bratislava 1957 (tłum. Anton Macko)